Ubezpieczenie szyb samochodowych – gdzie kupić i za ile?

13 października 2022

Nawet jeżeli pojazd zostanie dobrze zabezpieczony, nie ma gwarancji, że nie dojdzie do uszkodzenia jego szyb. Parkowanie w garażu czy na strzeżonym parkingu zmniejsza co prawda to prawdopodobieństwo, ale nie daje pewności braku incydentu. Sprawdź, które towarzystwa oferują ubezpieczenie szyb i ile to kosztuje.

Ubezpieczenie szyb w samochodzie. Jak to działa?

Ubezpieczenie szyb samochodowych to w pełni dobrowolny produkt, który można dołączyć do swojej polisy OC lub AC. Nie da się wykupić takiej opcji osobno. Ubezpieczenie szyb stanowi zabezpieczenie finansowe w sytuacji uszkodzenia, ale także zniszczenia tego elementu. Nie zawsze zależy to od właściciela pojazdu czy kierowcy. Kiedy najczęściej dochodzi do zniszczenia szyb w pojeździe?

 • w wyniku zdarzenia losowego, np. spadająca gałąź;
 • na skutek pogody, np. gradu;
 • w wyniku działań osób trzecich, np. wandalizmu;
 • na skutek działania kierowcy, kiedy np. doprowadzi do wypadku.

Co może obejmować ubezpieczenie szyb?

Zakłady ubezpieczeń indywidualnie określają tzw. OWU, czyli Ogólne Warunki Ubezpieczenia. Możesz się z nimi szczegółowo zapoznać, zanim jeszcze wybierzesz ofertę dla siebie i podpiszesz umowę. Jako kupujący powinieneś sprawdzić także ewentualne ograniczenia w zakresie ubezpieczenia szyb. Mogą w istotny sposób wpłynąć na twoją ostateczną decyzję.

Ogólna zasada mówi, że im więcej będzie cię kosztować składka ubezpieczenia, tym szerszy będzie zakres proponowanej ochrony. Zastrzeżenia wysuwane przez ubezpieczyciela mogą dotyczyć:

 • konieczności naprawy szyb we wskazanych odgórnie punktach partnerskich zakładu ubezpieczeń;
 • brak usługi holowania samochodu do najbliższego warsztatu, jeśli nie można się nim poruszać (wtedy musisz opłacić holowanie na własny koszt);
 • opcji czasowego zostawienia pojazdu na strzeżonym parkingu.

Najważniejsze informacje w OWU

Stojąc przed wyborem pakietu ochronnego szyb w samochodzie, zwróć uwagę na to:

 • jaka jest suma ubezpieczenia – zwykle koszt wymiany lub naprawy szyb nie może przekroczyć kwoty, którą wskazano w polisie. Towarzystwa ubezpieczeniowe praktykują zwykle granice w przedziale 2–6 tysięcy złotych;
 • jakiego wkładu własnego ubezpieczyciel oczekuje od ciebie jako klienta – warunki w tym zakresie są dowolnie ustalane przez każde towarzystwo. Czasem wkład własny będzie wymagany zawsze, a czasem dopiero od następnej szkody;
 • jakie rodzaje szyb obejmuje ochrona – w samochodzie montuje się szyby czołowe, tylne i boczne, a w niektórych modelach także szyberdach. Ubezpieczenie nie zawsze obejmie każdą z nich;
 • jaki limit wiekowy pojazdu obowiązuje w danej ofercie – czasem ubezpieczyciele odmawiają ochrony szyb w starszych autach. Taką informację również znajdziesz w treści OWU.

Ochrona szyb pojazdu. Gdzie można ją wykupić?

Na taki dodatkowy produkt ubezpieczenia możesz zdecydować się przy podpisaniu umowy na polisę OC lub AC. Zrobisz to:

 • z wykorzystaniem formularza online na stronie internetowej wybranego zakładu ubezpieczeń;
 • mailowo lub telefonicznie, zgłaszając się do przedstawiciela ubezpieczyciela.

Ochronę szyb oferuje obecnie większość zakładów ubezpieczeniowych działających na rynku. Znajdziesz ją m.in. w takich towarzystwach, jak:

 • Warta;
 • Link4;
 • TUZ;
 • Proama;
 • Ergo Hestia;
 • Allianz;
 • PZU;
 • Uniqua;
 • pl;

Każde z nich proponuje różne warunki usługi ochronnej. W takim gąszczu ofert możesz skorzystać  z szybkie porównywarki ubezpieczeń online. Po wprowadzeniu swoich danych i parametru pojazdu uzyskasz zestawienie najważniejszych warunków ubezpieczenia szyb w różnych zakładach.

Przedstawiamy kilka ofert największych towarzystw ubezpieczeniowych w Polsce:

 • Allianz – ochrona obejmuje szyby: czołową, boczne i tylną, a suma ubezpieczenia wynosi 5 000 zł. Zakład wymaga od klienta wkładu własnego na poziomie 500 zł przy drugiej i kolejnych szkodach w szybie czołowej;

 

 • Ergo Hestia – tutaj suma ubezpieczenia to także 5 000 zł, jednak udział własny dla szyby czołowej 50 zł. Ochrona obejmuje szybę przednią, boczne oraz tylną;

 

 • Link4 – usługę można wykupić tylko wraz ze Smartcasco albo NNW. Dla samochodów powyżej 4 lat suma ubezpieczenia wynosi do 3 000 zł. Szkoda jest zgłaszana do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego jako szkoda z AC i nie wymaga własnego wkładu klienta;

 

 • Proama – usługa obejmuje sumę ubezpieczenia 3 000 zł. Przy drugiej i kolejnej szkodzie wymagane jest 40% udziału własnego niezależnie od szyby;

 

 • Uniqa – ochrona obejmuje szyby boczne, tylną i czołową. Dotyczy ona pojazdów w wieku do 20 lat, a suma ubezpieczenia wynosi 4 000 zł. Przy pierwszej szkodzie nie jest wymagany wkład własny. Przy kolejnych 25% wartości kosztów naprawy lub wymiany;
 • Warta – ochronę możesz wykupić dla pojazdów nie starszych niż 20 lat. Usługa obowiązuje tylko na terenie Polski, suma ubezpieczenia wynosi 4 000 zł. W przypadku drugiej i każdej następnej szkody szyby czołowej klient musi opłacić 30% kosztów naprawy;

 

 • TUZ – suma ubezpieczenia szyb wynosi tutaj 2 000 zł. Wkład własny klienta wymagany jest przy drugiej i kolejnych szkodach. Jego wysokość to 25% wartości naprawy.

Ile kosztuje ubezpieczenie szyb?

Decydując się na ochronę szyb, musisz liczyć się ze wzrostem składki ubezpieczeniowej OC. Polisa będzie cię kosztowała wtedy kilkadziesiąt złotych więcej. W pakiecie możesz uwzględnić także inne dodatki, jak np. ubezpieczenie NNW czy Assistance w wybranym zakresie. Tym samym zwiększysz gwarancję możliwego wsparcia w razie nieprzewidzianych sytuacji komunikacyjnych. Uśredniając oferty ubezpieczeniowe różnych towarzystw, można wskazać, że taki kompleksowy pakiet ochronny kosztuje ok. 1000 zł.

Jak sprawdzić wysokość składki OC i ubezpieczenia szyb?

Możesz łatwo i szybko obliczyć wysokość składki ubezpieczenia dzięki internetowym kalkulatorom. W poszczególnych polach podaj takie dane osobowe, jak:

 • imię i nazwisko;
 • adres zamieszkania;
 • numer PESEL lub data urodzenia.

Następnie zostaniesz poproszony o podanie danych dotyczących ubezpieczanego pojazdu:

 • marki;
 • modelu;
 • roku produkcji;
 • pojemności i mocy silnika;
 • numeru rejestracyjnego.

W dalszej kolejności wyświetlą się oferty ubezpieczeń najkorzystniejsze dla ciebie. To właśnie na tym etapie możesz wskazać na chęć zakupu  ubezpieczenia szyb.

Kiedy ubezpieczyciel nie pokryje kosztów naprawy lub wymiany?

W praktyce zakłady ubezpieczeń stosują czasem wyłączenie swojej odpowiedzialności. W Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia danego zakładu zawsze znajdą się informacje o okolicznościach, w których ubezpieczyciel nie pokryje kosztów wynikających z wymiany albo naprawy szyb w zgłaszanym pojeździe. Chodzi o takie przypadki, jak:

 • samodzielna, nieudana wymiana lub naprawa szyb przez właściciela;
 • prace konserwacyjne;
 • działania wojenne;
 • trzęsienie ziemi;
 • wyraźne zaniedbania ze strony właściciela samochodu.

W wyniku tych sytuacji szyby w samochodzie mogą ulec uszkodzeniu. Ubezpieczyciel nie weźmie jednak odpowiedzialności za szkodę, a za naprawę czy wymianę będzie musiał zapłacić właściciel pojazdu. Warto wiedzieć, że niektóre towarzystwa rozszerzają polisę na inne kraje europejskie. W większości OWU przewidują jednak awarię lub uszkodzenie na terenie Polski.

Ubezpieczenie szyb a jego ograniczenia

Miej świadomość, że zakup takiego świadczenia nie gwarantuje możliwości wymiany szyby w autoryzowanym serwisie. Jak wspomnieliśmy, najpewniej będzie to warsztat partnerski zakładu ubezpieczeń. Gdy chcesz dokonać wymiany szyby na nową, oryginalną, musisz opłacić pełne ubezpieczenie AC, które uwzględnia taką usługę.

Na co możesz liczyć, wymieniając lub naprawiając szyby w ramach ubezpieczenia? Usługa obejmuje czasem:

 • montaż czujników deszczu i innych podobnych udogodnień;
 • założenie folii przyciemniającej lub antywłamaniowej;
 • dodatkowe wspomaganie kierownicy ADAS.

Postępowanie przy uszkodzonej szybie

Uszkodzona szyba to nie tylko kwestia wyglądu pojazdu, ale przede wszystkim bezpieczeństwa. Jeżeli doszło do pęknięcia szyby czołowej, widoczność na drodze może zostać znacznie ograniczona. To bezpośrednio utrudni kierowcy jazdę i zwiększy ryzyko spowodowania wypadku. Poza tym prowadzenie samochodu z uszkodzoną szybą jest zakazane przepisami prawa i w razie kontroli skutkuje wysoką grzywną. Mandat może opiewać na kwotę 500 zł. Patrol policji czasem odbiera także kierowcy dowód rejestracyjny do czasu usunięcia usterki lub wymiany elementu.

Jak uzyskać świadczenie w przypadku uszkodzenia szyby?

Jeśli zdiagnozowałeś szkodę, powinieneś zgłosić się z tym do ubezpieczyciela jak najszybciej. Wyznaczony rzeczoznawca określi koszt naprawy albo wymiany i poda ci adres zakładu mechanicznego. Zakłady ubezpieczeń wyznaczają zwykle 7 dni na możliwość zgłoszenia problemu. Jeśli uszkodzenie wynika z wandalizmu lub kradzieży – czas te skraca się do 1 dnia.

Koszt wymiany szyby w samochodzie

Ubezpieczenie szyb w samochodzie to korzystna ochrona. Przemawia za tym niski koszt takiej składki, a jednocześnie dość szeroki zakres, który ta usługa uwzględnia. Szyby dość często ulegają awarii czy usterce, dlatego warto zdecydować się na rozszerzenie polisy OC. Jeśli jednak się na to nie zdecydujesz, koszty naprawy lub wymiany poniesiesz z własnej kieszeni. Jak wysokie to kwoty?

 • 150 zł (szyba tylna);
 • 100–150 zł (szyba czołowa);
 • 50–70 zł (szyba boczna).

Pamiętaj, że są to jedynie przybliżone koszty. Cena usługi zawsze zależy od roku produkcji pojazdu i jego marki. Mniej popularne samochody czy ekskluzywne marki generują wyższe koszty wymiany szyb. Poza ceną samego elementu zapłacisz jeszcze ze robocze godziny pracowników zakładu, a te wyceniane są bardzo różnie. Stopień skomplikowania usterki także znacząco wpłynie na cenę usługi.

A może naprawa zamiast wymiany?

Ze względu na dość wysokie koszty wymiany całego szklanego elementu, kierowcy często decydują się na naprawę niż zakup nowej szyby. Oczywiście, jeśli stopień usterki na to pozwala. Dzieje się tak, kiedy:

 • rysa powstała w odległości większej niż 10 cm od brzegu szyby;
 • średnica odprysku nie przekracza 5–20 mm,
 • uszkodzenie nie przeszkadza kierowcy w jeździe (pole bezpieczeństwa to w tym wypadku 22-centymetrowy obszar między kolumną kierownicy a polem działania wycieraczek).

Ubezpieczenie szyb a AC

Być może zastanawiasz się, czy ubezpieczenie szyb to jednocześnie gwarancja utrzymania zniżek AC. Autocasco to w pełni dobrowolne ubezpieczenie, dzięki któremu zyskujesz pewność pokrycia kosztów przez ubezpieczyciela, jeśli dojdzie do zdarzenia na drodze. Z takiej polisy można pokryć także szkody związane z szybami w pojeździe i teoretycznie nie ma konieczności, by opłacać taką usługę dodatkowo. Należy jednak pamiętać o jednym, istotnym szczególe.

Taka procedura może skutkować odebraniem zniżek na AC przy polisie w następnym roku. Czy zawsze tak się dzieje? Wszystko zależy od warunków każdego z ubezpieczycieli. Stosują oni w tym względzie kilka rozwiązań:

 • zgłasza się szkodę do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego z uwagą, że szkodę usunięto w ramach dodatkowej polisy na szyby (składki na Autocasco zostaną wówczas zachowane na koncie właściciela);
 • zgłasza się szkodę do Funduszu bez żadnego komentarza – UFG najpewniej odbierze kierowcy zniżki, przypisując koszty naprawy do polisy Autocasco;
 • najkorzystniejszą opcją jest uniezależnienie uszkodzenia szyby od polisy AC.

Kiedy warto kupić dodatkową ochronę szyb?

Każdy właściciel pojazdu może zdecydować się na dodatkowe zabezpieczenie szyb. Istnieją jednak grupy, które zyskują na tym szczególnie. Będą to:

 • osoby, dla których koszty pełnego ubezpieczenia AC są zbyt wysokie, a pojazd, którym się poruszają nie zawsze jest tego warty ze względu na wiek;
 • osoby, które wykupiły polisę AC, ale nie chcą stracić zniżek, gdy dojdzie do uszkodzenia szyb.

Dodatkowe ubezpieczenie szyb w samochodzie gwarantuje szereg korzyści i na pewno daje ci większe poczucie bezpieczeństwa jako kierowcy czy właściciela samochodu. Tak jak w przypadku każdej innej polisy ubezpieczeniowej, przed zakupem dobrze jest zapoznać się z warunkami, które oferują poszczególne zakłady. Nie w każdym przypadku przystępna cena ochrony będzie się wiązała z satysfakcjonującym zakresem. Z pomocą przychodzą tu internetowe kalkulatory czy porównywarki ubezpieczeń. Takie narzędzia online pozwolą ci na znalezienie rozwiązania idealnie odpowiadającego twoim potrzebom i oczekiwaniom.