Podwójne ubezpieczenie – kiedy może do tego dojść?

25 lipca 2022

Kierowcom zdarza się zapomnieć o opłaceniu aktualnej polisy OC, ale bywa i tak, że ich samochód ma podwójne ubezpieczenie. Jak to możliwe? Nie jest to celowe, ponieważ podwójna polisa nie zwiększa korzyści finansowych w razie wypadku. Wynika to najczęściej z niefrasobliwości właścicieli samochodu albo z nieświadomości, że niewypowiedziana polisa odnawia się automatycznie. Jakie mogą być konsekwencje podwójnego ubezpieczenia OC i co zrobić, gdy dojdzie do takiej sytuacji? 

Podwójne ubezpieczenie – czym jest i w jakich sytuacjach ma miejsce? 

Podwójne ubezpieczenie OC to sytuacja, gdy jeden pojazd ma wykupione dwie polisy OC. W przeciwieństwie do ubezpieczeń na życie, nie daje ono jednak podwójnych korzyści, choć składki należy opłacić dwie. Co może być przyczyną podwójnego OC? 

 • Automatyczne przedłużenie się polisy. Ubezpieczenie OC przedłuża się automatycznie, zatem jeśli chcesz zmienić ubezpieczyciela, musisz pamiętać, by wypowiedzieć obecną umowę. Jeśli tego nie zrobisz, firma ubezpieczeniowa założy, że w dalszym ciągu jesteś ich klientem. 
 • Kupno samochodu używanego i ubezpieczenie go w innej firmie, bez wypowiadania umowy OC zbywcy. Ubezpieczenie przechodzi na nowego właściciela auta wraz z pojazdem. Jeśli zatem chcesz wykupić nowe ubezpieczenie, na przykład na korzystniejszych warunkach, musisz wypowiedzieć umowę zawartą przez poprzedniego właściciela. 

Przyczyny podwójnego ubezpieczenia mogą być także zupełnie prozaiczne. Umowa zostanie przedłużona, jeśli list z wypowiedzeniem lub pismo w formie elektronicznej nie dotrą do ubezpieczyciela. W takiej sytuacji wystarczy wyjaśnić nieporozumienie. Aby wypowiedzenie zaczęło obowiązywać, musi zawierać komplet informacji, czyli na przykład wszystkie niezbędne podpisy. 

Dlaczego OC automatycznie się przedłuża? 

Ubezpieczenie OC to obowiązkowa i najistotniejsza polisa samochodowa. Jest tak ważna, ponieważ to ona gwarantuje pokrycie kosztów naprawy auta czy leczenia w przypadku zdarzenia drogowego. Chroni tym samym poszkodowanych, jak i sprawcę przed finansowaniem konsekwencji wypadku z własnej kieszeni. O to, by kierowcy opłacali tę polisę regularnie dba Ubezpieczeniowy  Fundusz Gwarancyjny.  

O tym, jak ważna jest to polisa świadczy to, że zachowanie jej ciągłości jest uregulowane prawnie. Nawet jeśli zapomnisz o opłaceniu polisy na kolejny rok, pozostaniesz ubezpieczony u tego samego ubezpieczyciela, co w roku poprzednim. Ten prawny zapis nakłada jednak na kierowców obowiązek wypowiedzenia ubezpieczenia, jeśli chcą zmienić towarzystwo, w którym będą opłacać składki. 

Podwójne ubezpieczenie podczas zakupu auta używanego – jak go uniknąć? 

Ubezpieczenie OC przypisane jest nie do osoby, a do samochodu. Oznacza to, że posiadacz jednego, dwóch czy nawet pięciu aut na każde z nich musi mieć wykupione ubezpieczenie. Z tego powodu, gdy kupujesz używane auto, otrzymujesz razem z nim polisę. Wraz z samochodem powinieneś dostać komplet dokumentów: dowód rejestracyjny, kartę pojazdu i właśnie polisę OC. Były właściciel pojazdu powinien był zgłosić do ubezpieczyciela fakt sprzedaży auta, ale w praktyce wielu z nich tego nie robi.  

Warto więc zgłosić się do ubezpieczyciela po zakończeniu transakcji zakupu auta i zapoznać z warunkami polisy. Może okazać się, że nie są one satysfakcjonujące i będziesz chciał zmienić firmę. Wymaga to wypowiedzenia umowy – możesz zrobić to w dowolnym momencie jej trwania. Osoba, która sprzedała ci auto otrzyma wtedy zwrot pozostałej kwoty.  

Ubezpieczenie, które otrzymujesz wraz z samochodem nie przedłuży się jednak automatycznie po upłynięciu czasu jego obowiązywania. Dlatego szczególnie w pierwszym roku po zakupie samochodu musisz pamiętać o tym, by nie przegapić terminu końca polisy. 

Automatyczne przedłużenie się polisy – jak tego uniknąć? 

Polisa przedłuża się co roku automatycznie, co jest korzystne dla kierowców, którzy mają tendencję do zapominania o tego typu formalnościach. Warto jednak wiedzieć, że z roku na rok warunki polisy mogą się zmieniać – niekoniecznie na korzystne. Ubezpieczenie może na przykład podrożeć. Dlatego warto co roku je zrewidować i sprawdzić oferty innych firm.  

Stałym klientom ubezpieczycieli wydaje się, że oferta w firmie, w której opłacają składkę OC od dłuższego czasu będzie najkorzystniejsza. Niestety, towarzystwa ubezpieczeniowe nie zawsze w ten sposób patrzą na klientów i nie nagradzają lojalności rabatami czy niskimi cenami. Często, korzystniejsze jest dla nich zdobycie nowego klienta, który z przyzwyczajenia albo z roztargnienia być może zostanie u nich na dłużej. To dlatego bardzo często nowym kierowcom proponuje się korzystne i okazjonalne pakiety ubezpieczeń, a „starzy” klienci płacą z roku na rok więcej.  

Jeśli więc okaże się, że twoje ubezpieczenie nie jest już korzystne, wypowiedz umowę i poszukaj lepszej oferty. Pamiętaj, że wypowiedzenie umowy musisz wystosować najpóźniej dzień przed końcem jej obowiązywania.  

Wypowiedzenie podwójnej polisy – kiedy można to zrobić? 

Polisę opłaconą przez zbywcę auta, jak i tę która przedłużyła się automatycznie możesz wypowiedzieć w dowolnym momencie. Najkorzystniej jest jednak zrobić to jak najszybciej! Każdy ubezpieczyciel chce zarobić jak najwięcej, zatem nawet jeśli zagapisz się czy przez pomyłkę wykupisz dodatkowe ubezpieczenie, będziesz musiał zapłacić przynajmniej część składki. 

Jeśli okazało się, że masz podwójne ubezpieczenie na skutek zakupu używanego samochodu, postaraj się jak najszybciej wypowiedzieć umowę zawartą przez poprzedniego właściciela. Jeśli zbywca kupił OC na raty (i część z nich jeszcze nie została opłacona), najprawdopodobniej będziesz musiał opłacić zaległą płatność. Niestety, firma ubezpieczeniowa ma prawo do rekalkulacji składki i wystawienia wezwania do zapłaty na twoje dane. 

Jeśli masz podwójne ubezpieczenie na skutek przedłużenia się polisy i wykupienia w tym samym czasie kolejnej, również musisz jak najszybciej wypowiedzieć umowę. Do zrezygnowania z tej, która wznowiła się automatycznie masz prawo, ale jesteś zobowiązany do opłacenia składki za czas jej obowiązywania.  

Podwójne OC – jak wypowiedzieć umowę? 

Wypowiedzenie  należy złożyć w formie pisemnej. Jest na to kilka sposobów: 

 • wysłanie listu pocztą – liczy się data nadania, 
 • wysłanie skanu dokumentu e-mailem – liczy się data wysłania, 
 • osobiste złożenie dokumentu w placówce ubezpieczyciela – liczy się data złożenia pisma. 

Podwójne OC – jak napisać wniosek o wypowiedzenie? 

Treść wypowiedzenia powinna zawierać szereg informacji, bez których może ono zostać odrzucone. Należą do nich: 

 • data i miejsce przygotowania pisma, 
 • nazwa ubezpieczyciela, do którego kierujesz pismo, 
 • marka i model pojazdu, 
 • numer rejestracyjny pojazdu, 
 • imię i nazwisko właściciela pojazdu, 
 • adres właściciela samochodu, 
 • podstawa prawna wypowiedzenia, czyli artykuł z ustawy, na podstawie którego rezygnujesz z polisy. 

Pamiętaj, aby obowiązkowo podpisać się własnoręcznie. Czasem taki drobiazg, jak brak podpisu opóźni całą procedurę, ponieważ ubezpieczyciel nie uzna wniosku za poprawny. Jeśli nie wiesz, jak napisać takie pismo, wiele firm ubezpieczeniowych ma na swoich stronach wzór. 

Na jakie artykuły ustawy możesz się powołać, sporządzając wniosek? 

 • Art. 28 – jeżeli wypowiadasz umowę OC, którą zawarłeś rok wcześniej, a obecnie zamierzasz kupić polisę u innego ubezpieczyciela. Ważne, aby wypowiedzenie złożyć najpóźniej dzień przed zakończeniem aktualnej umowy. 
 • Art. 28a – gdy wypowiadasz polisę, która wznowiła się automatycznie (i zawarłeś nową umowę OC u innego ubezpieczyciela na ten sam okres). Polisę można wypowiedzieć w dowolnym momencie, jednak za czas od wznowienia OC do złożenia wypowiedzenia należy opłacić składkę. 
 • Art. 31 – jeżeli wypowiadasz polisę zbywcy. Możesz zrobić to w każdej chwili od momentu zakupu auta. Pamiętaj, aby tego samego dnia kupić nowe OC, tak aby nie powstała przerwa w ubezpieczeniu. 

Podwójna polisa OC nie niesie za sobą żadnych poważnych konsekwencji, jak tylko te finansowe. Musisz opłacić po prostu składki w dwóch firmach ubezpieczeniowych, co najczęściej nie jest tanie. Żeby tego uniknąć, sprawdzaj polisę każdorazowo, gdy kupujesz używane auto oraz wtedy, gdy kończy się termin obowiązywania twojego całorocznego ubezpieczenia. Dzięki temu unikniesz niepotrzebnych opłat i być może znajdziesz korzystniejszą cenowo ofertę ubezpieczenia.