Ochrona zniżek – jak to działa?

13 października 2022

Dzięki ochronie zniżek OC masz pewność, że utrzymasz je na stałym poziomie w sytuacji, gdy doprowadzisz do wypadku albo kolizji. Czy tak się jednak dzieje za każdym razem? Czy taka usługa przynosi realne korzyści i oszczędności? Warto wiedzieć, czym różni się zachowanie zniżek od stałej ceny ubezpieczenia. Każde towarzystwo ubezpieczeniowe rządzi się w tym wypadku własnymi prawami.

Zniżka OC – co to takiego?

Zniżki na rynku ubezpieczeń komunikacyjnych to w pewnym sensie rabaty przyznawane kierowcom przez ubezpieczycieli. Taka korzyść zwykle przedstawiana jest jako kwota lub procent składki. Co ważne, w Polsce obowiązuje limit na wysokość zniżek, jakich można udzielić kierowcy. Wynosi on 60% wysokości składki OC. Istnieją jednak wyjątki, w których ubezpieczyciele zgadzają się na zniżki w wysokości 80%. System wyliczania zniżek zależy od konkretnego towarzystwa. W kalkulacjach stawia się klientom określone wymagania i kryteria, które muszą spełnić.

Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych narzuca firmom działającym na tym rynku zakres polisy OC, jednak nie wskazuje odgórnie jej ceny. Ubezpieczyciel ustala ją w pełni samodzielnie. Może w tym zakresie zachęcać do swojej oferty atrakcyjnymi zniżkami czy ciekawymi rozwiązaniami w zakresie ochrony kierowcy i pojazdu.

Można zatem powiedzieć, że taka ochrona to produkt oferowany przez firmy ubezpieczeniowe w formie dodatku do standardowej polisy AC lub OC. Nie każde towarzystwo będzie skłonne do takiej usługi. Jeżeli jednak masz taką możliwość i wykupisz dodatkowa ochronę zniżek OC, możesz być pewny, że w razie zdarzenia drogowego z Twojej winy nie utracisz świadczenia uzyskanego za dotychczasową bezszkodową jazdę. Każda firma oferuje jednak ochronę według własnych warunków – dobrze poznać je jeszcze przed ostateczną decyzją.

Kierowca a właściciel pojazdu. Komu przypisuje się zniżkę?

Nie zawsze właściciel pojazdu będzie jednocześnie praktykującym kierowcą, choć to jego nazwisko widnieje w umowie ubezpieczeniowej. Jeżeli dojdzie do szkody, ubezpieczyciel wypłaci świadczenie z polisy OC nawet w sytuacji, gdy właściciel nie siedział wówczas za kierownicą. Zniżki odbiera się ubezpieczonemu.

Czynniki wpływające na zniżki OC

Kiedy kupujesz swój pierwszy samochód, musisz przygotować się na wysokie koszty ubezpieczenia. Młody, niedoświadczony kierowca podnosi ryzyko kolizyjnej jazdy w oczach ubezpieczyciela. Niestety taką zależność potwierdzają także statystyki policyjne.

Jeśli natomiast jesteś kierowcą z kilkuletnią praktyką i nienaganną historią ubezpieczenia, zakłady ubezpieczeniowe z pewnością zaproponują ci interesujące zniżki i korzystne produkty. Co towarzystwo bierze pod uwagę przy wyliczaniu wysokości składki?

 • czas dotychczasowego ubezpieczania pojazdu/pojazdów;
 • dotychczasowe szkody wynikające z uczestnictwa w ruchu drogowym;
 • ewentualne przerwy w ubezpieczeniu (gdy sprzedałeś pojazd i dopiero po kilku latach kupiłeś kolejny);
 • czas współpracy z klientem (lojalni zyskują więcej).

Kiedy grozi ci utrata zniżek?

Kiedy dojdzie do szkody komunikacyjnej powstałej z twojej winy, na pewno utracisz zniżki. Towarzystwo zdecyduje o tym, czy będzie to 10 czy 20% wartości składki. Jak długo trzeba czekać, by odzyskać świadczenie? Najczęściej wystarczy 12 miesięcy bezkolizyjnej jazdy, aby ubezpieczyciel na nowo przyznał zniżki OC o wartości 10%. Nie jest to jednak regułą.

Każda kolizja i korzystanie z polisy odnotowane zostaje w bazie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. To instytucja, w gestii której leży wypłata odszkodowania w odpowiedniej wysokości. Zmiana towarzystwa ubezpieczającego nie będzie zatem gwarancją korzystniejszej dla ciebie oferty. Inne przypadki, w których towarzystwo może odebrać ci zniżki, to np.:

 • przerwanie ciągłości ubezpieczenia;
 • szkoda spowodowana przez współwłaściciela pojazdu;
 • udział w szkodzie powstałej z winy innego kierującego.

Brak ciągłości polisy. Jak wpływa na ochronę zniżek?

Poruszanie się nieubezpieczonym pojazdem po drogach publicznych jest niezgodne z prawem. Co więcej, obowiązkowa polisa OC dotyczy także pojazdów unieruchomionych, niesprawnych technicznie, nieużywanych, ale zarejestrowanych. Zagadnienie braku ciągłości polisy może zatem wydawać się dla kierowców absurdem. Do takiej sytuacji może jednak dojść częściej niż się wydaje. O przerwaniu cyklu ubezpieczenia można mówić, gdy:

 • niedawny nabywca pojazdu nie przedłużył na własny koszt polisy po jej zakończeniu – należy pamiętać, że nowy właściciel może korzystać z dotychczasowej polisy poprzedniego tylko do czasu jej zakończenia. Później musi zadbać o nowe ubezpieczenie OC;

 

 • właściciel pojazdu zdecydował się na ratalną płatność za polisę, ale zapomniał o opłaceniu przynajmniej jednej z rat. W takiej sytuacji polisa nie odnowi się automatycznie po jej zakończeniu, a nie zawsze posiadacze pojazdów pamiętają, by zatroszczyć się o to samodzielnie;

 

 • polisa OC nie została opłacona w związku z przekonaniem, że nieużywany pojazd jest wyjęty spod tego obowiązku. Jeśli dysponujesz pojazdem, który z różnych względów nie jest używany, ale ma rejestrację w kraju, jak najszybciej zadbaj o wykupienie na niego ubezpieczenia. W przeciwnym razie musisz liczyć się z wysoką karą finansową ze strony UFG.

Miałeś problem z zachowaniem ciągłości ubezpieczenia komunikacyjnego, ale chcesz wykupić polisę OC? Jeśli chodzi o zniżki, w takim wypadku ubezpieczyciel może zastosować kilka rozwiązań:

 • uwzględnienie wcześniejszych zniżek obowiązujących przed zbyciem pojazdu (przerwa nie może jednak przekroczyć albo 3 albo 5 lat, w zależności od zakładu ubezpieczeń);
 • zupełna utrata wypracowanych wcześniej zniżek;
 • obniżenie zniżek OC wedle uznania ubezpieczyciela.

Ruchomość zniżek. Czy istnieje?

Towarzystwa przenoszą wypracowane przez ubezpieczonego zniżki na jego małżonka. W takiej sytuacji wiele zyskają oboje, jeśli ich jazda będzie bezszkodowa. W przypadku spowodowanej przez którąś ze stron kolizji straci na tym również każdy z małżonków – to transakcja w pełni wiązana.

Co ciekawe, polityka niektórych ubezpieczycieli pozwala na przeniesienie zniżek OC z motoroweru na samochód.

Dążysz do maksymalnych zniżek? Sprawdź, co musisz zrobić

Na najwyższe zniżki OC mogą liczyć kierowcy jeżdżący ostrożnie i odpowiedzialnie. Na ile to możliwe, należy unikać sytuacji ryzykownych, decydować się na łatwiejsze trasy i dbać o stan techniczny pojazdu. Co więcej, doświadczeni i sprawni kierowcy mogą liczyć na o wiele korzystniejsze warunki ubezpieczenia niż osoby tuż po egzaminie na prawo jazdy.

Chcesz sprawdzić swoją historię jako kierowcy czy właściciela pojazdu? Możesz to zrobić za pomocą internetowego systemu UFG. Wystarczy się tam zarejestrować i zawnioskować o zaświadczenie o przebiegu ubezpieczenia komunikacyjnego z 5 ostatnich lat.

Ochrona zniżek a wysokość kolejnej składki OC

Choć z pozoru ochrona zniżek OC może wydawać się dla kierowcy bardzo korzystna, należy zapoznać się z warunkami jej udzielania. Pamiętaj o tym, że taki produkt nie zabezpieczy cię przed podniesieniem składki w kolejnym roku rozliczeniowym. Z pewnością ta kwota zmieni się, choćby nieznacznie, przy przedłużaniu polisy. Towarzystwa ubezpieczeniowe prowadzą w tym względzie indywidualną politykę. Wysokość składki za ubezpieczenie może zmienić się z roku na rok nawet bez żadnych modyfikacji w zakresie danych właściciela pojazdu czy jego historii jako kierowcy.

Każdy z zakładów ustala opłaty za usługę ubezpieczenia w taki sposób, aby w razie konieczności móc pokryć koszty likwidacji ewentualnych szkód i wydatki operacyjne z tym związane. Jeżeli istnieje prawdopodobieństwo, że ich cena może wzrosnąć, wyższy będzie także cennik towarzystwa. To właśnie z tego względu warto z rozwagą podejść do zakupu odpowiedniej polisy dla siebie. Przydatne są internetowe porównywarki ubezpieczeń. Kwoty podobnych usług w różnych firmach mogą się znacząco różnić.

Co należy wiedzieć o ochronie zniżek przed zakupem polisy?

Umowę zapewniającą ochronę zniżek należy dokładnie przeanalizować przed podpisaniem. Musisz pamiętać o tym, że niektórzy ubezpieczyciele wyznaczają graniczną wartość szkody, do której mogą zapewniać ochronę zniżek OC. Po jej przekroczeniu ubezpieczyciel zastosuje tzw. wyłączenie odpowiedzialności.

Zwykle ochrona zniżek obowiązuje tylko w przypadku pierwszej kolizji albo wypadku. Jeśli w okresie trwania polisy dojdzie do większej liczby incydentów drogowych, uprawnienia do świadczenia wylicza się, pomijając pierwsze zdarzenie. W efekcie następna składka OC może być o wiele wyższa od poprzedniej.

Ochrona zniżek obowiązuje wyłącznie w zakładzie ubezpieczeń, w którym wykupiłeś świadczenie. Nie zapewnia ci jednocześnie idealnej historii ubezpieczeniowej.

Gdzie można wykupić ubezpieczenie od utraty zniżek?

Nie można wykupić tego świadczenia jako samodzielnej polisy. Za każdym razem jest to dodatek do polisy OC lub AC. Towarzystwa, które oferują najkorzystniejsze warunki ochrony zniżek OC, to:

 • Warta;
 • TUW TUW;
 • Compensa;
 • HDI;
 • TUZ TUW.

Warto bliżej przyjrzeć się ich ofertom.

Warta

Zakres ochrony zniżek obejmuje szkody nieprzekraczające 5 tysięcy złotych w pierwszym roku ubezpieczenia. W kolejnych latach nie obowiązuje żaden limit. Ochronę możesz dokupić do takich polis, jak:

 • OC Komfort;
 • AC Komfort;
 • Warta AC Standard (za dopłatą).

TUW TUW

W tym wypadku ochrona obejmuje tylko pierwszą szkodę. Nie ma ona natomiast wpływu na wysokość kolejnej składki OC. Z oferty mogą korzystać posiadacze polis AC w tym towarzystwie.

Compensa

Tutaj także obowiązuje ochrona pierwszej szkody. Propozycja Compensy skierowana jest do kierowców, którzy dysponują przynajmniej 20% zniżki za bezszkodową jazdę w ramach ubezpieczenia OC i AC.

HDI

Ochrona zniżek OC obejmuje tutaj szkody do wysokości 2 tysięcy złotych. Klient otrzymuje wówczas zapewnienie utrzymania zniżek na niezmiennym poziomie.

TUZ TUW

Ubezpieczyciel zapewnia ochronę pierwszej szkody. Ta z kolei nie wpływa na wysokość późniejszych składek. Z oferty mogą skorzystać osoby, które wykupiły polisę AC.

Kiedy ochrona zniżek OC jest korzystna?

Nie da się jednoznacznie orzec, że ochrona przed utratą zniżek jest opłacalna. W końcu nie zawsze gwarantuje utrzymanie stałego poziomu składki. Istnieją okoliczności, w których to rozwiązanie może okazać się mało praktyczne. Jeśli jesteś właścicielem pojazdu, ale nie użytkujesz go jako kierowca,  korzystniejsze może okazać się przejście do innego towarzystwa niż pozostanie w obecnym z droższą składką.

Ochrona zniżek OC warta jest z kolei uwagi przez młodych współwłaścicieli pojazdów, jeszcze niedoświadczonych za kierownicą. Zwłaszcza kiedy pierwszy z właścicieli ma dobrą historię ubezpieczeniową. Jeśli natomiast dysponujesz kilkoma samochodami, taka dodatkowa ochrona także przyniesie ci korzyści.

Ile kosztuje dodatkowa ochrona zniżek?

Oferta ubezpieczenia od utraty zniżek jest tyle, ile zakładów ubezpieczeniowych. Koszt polisy ustalany jest natomiast indywidualnie, w konsultacji z klientem. Zwykle ochrona zniżek OC to kwota nie wyższa niż kilkadziesiąt złotych. Zdarza się, że takie świadczenie otrzymuje się bezpłatnie. Na takie ustępstwo mogą liczyć zwłaszcza stali klienci firmy lub nabywcy pakietu polis OC i AC.

Zakup ubezpieczenia online też przynosi korzyści!

Im dłuższa bezszkodowa jazda, tym mniejsza składka za ubezpieczenie OC pojazdu. Ta zasada jest pewna. Nie każdy ma jednak świadomość, że zniżki na polisę można uzyskać również podczas internetowego zakupu produktu! Przykładowo, kupując ubezpieczenie OC za pośrednictwem niektórych kalkulatorów online, możesz liczyć nawet na 15% zniżki na składce. Poza tym jest to wygodny i szybki sposób na przedłużenie ochrony.

Ochrona zniżek OC to przywilej, na który mogą liczyć ostrożni i odpowiedzialni kierowcy. Jako produkt dodatkowy często towarzyszy podstawowej polisie OC i AC opłacanej w towarzystwie ubezpieczeniowym. Nie każdy zakład umożliwia jednak taką opcję. Jeśli interesuje cię ochrona zniżek OC, dokładnie porównaj oferty firm na rynku ubezpieczeniowym i sprawdź, jakie warunki stawiają właścicielom pojazdów w tym względzie.